Küresel İnovasyon Endeksi 2018 Sonuçları Açıklandı

Her yıl Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO), Cornell Üniversitesi ve INSEAD işbirliğinde hazırlanan Küresel İnovasyon Endeksi'nin 2018 yılı raporu dün açıklandı.


Endeks, inovasyon girdileri ve inovasyon çıktıları olmak üzere iki alt endeksten oluşuyor. Bu iki alt endekste toplam yedi alt bileşenden oluşuyor. Bu bileşenler altındaki göstergelerle puanlar hesaplanıyor ve farklı ülkeleri karşılaştırma imkanı sunan bir Küresel İnovasyon Endeksi sıralaması ortaya çıkıyor. Bunun yanı sıra ülkelerin inovasyon çıktıları için ne kadar girdi kullandığına işaret eden inovasyon etkililik oranı hesaplanıyor. Bu yılki Küresel İnovasyon Endeksi sıralamasında 126 ülke yer aldı. Ülke sayısı geçen yıla göre 1 azaldı.


Türkiye, bu yıl, Küresel İnovasyon Endeksinde, geçtiğimiz yıla göre 7 sıra gerileyerek 50. sıraya yerleşti. Geçtiğimiz yıl 127 ülke arasında 43.sırada yer alırken, bu yıl 126 ülke arasında 50.sırada yer aldı. Rapordaki performans kategorilerine göre değerlendirmeye bakarsak, Türkiye bu yıl, "kalkınmışlık düzeyine göre beklenen seviyenin altında performans sergileyen ülkeler" arasında yer aldı. Peki inovasyon sıralamasındaki bu gerileme hangi bileşenler ve göstergelerden kaynaklandı?


Öncelikle endeks bileşenlerini içeren özet bir tablo üzerinden gidecek olursak, Türkiye, geçtiğimiz yıla göre, İnovasyon Girdileri Alt Endeksinde iyileşme gösterirken, İnovasyon Çıktıları Alt Endeksinde gerilemiş görünüyor. Aşağıdaki Şekil 1'de, Türkiye bir alt bileşende geçtiğimiz yıla göre iyileşme göstermişse "yeşil", kötüleşmiş ise "kırmızı" renk görüyoruz. İnovasyon Girdileri Alt Endeksindeki iyileşmenin kaynağını 3 bileşen oluşturuyor. Bunlar: Altyapı, Pazar Gelişmişliği ve İş Gelişmişliği. Bu alt endekste toplamda gördüğümüz iyileşmeye rağmen, girdileri oluşturan bileşenlerden 2'si geçtiğimiz yıla göre gerilemiş görünüyor. Kötüleşen bu girdi bileşenleri; Kurumlar ve Beşeri Sermaye/Araştırma. İnovasyon Çıktıları Alt Endeksi'ndeki gerilemenin kaynağını, altındaki iki bileşendeki kötüleşme oluşturuyor. Burada hem Bilgi ve Teknoloji Çıktıları hem de Yaratıcı Çıktılar bileşenlerinde, geçtiğimiz yıla göre gerileme görünüyor.

Şekil 1 Küresel İnovasyon Endeksi'nde Türkiye, Özet Tablo

Kaynak: Küresel İnovasyon Endeksi Verileri


Aşağıda soldaki Şekil 2'de ise, endeksi oluşturan alt bileşenleri de görmek mümkün. Bu kez hem 2018 hem de 2017 sonuçlarına yer verilen tablo, yine benzer şekilde önceki yıl ile karşılaştırma yapılarak renklendirildi. Alt bileşenlerdeki karşılaştırmaları yüzdelik değişimlere göre değerlendirdiğimizde, 2018 yılı sonuçlarına göre Türkiye'nin en fazla iyileşme gösterdiği alan "Genel Altyapı". En çok gerilediği alan ise, yaratıcı çıktılardan olan "Maddi Olmayan Varlıklar". 2017 yılındaki iyileşmenin aksine, 2018 yılında tüm inovasyon çıktısı göstergelerinde gerileme görüyoruz.


Türkiye için durum böyleyken Küresel İnovasyon Endeksinde ön sıralarda yer alan ülkeler nasıl değişti diye bakarsak, Aşağıda sağdaki Şekil 3 bize son üç yıl için ilk 25 ülkeyi gösteriyor. İsviçre son üç yılda birinciliğini korumaya devam ederken, 2018 yılında ilk 5 ülke arasında Singapur dahil oluyor ve ABD 6.lığa geriliyor. Küresel İnovasyon Endeksinde en hızlı yükselen 2 ülke ise İsrail ve Çin. İsrail 2018 yılında önceki yıla göre 6 sıra ilerleyerek 11. olurken, Çin de 5 sıra ilerleyerek 17. oluyor.


Şekil 2 Küresel İnovasyon Endeksi'nde Türkiye Şekil 3 İlk 25 Ülke (2016,2017 ve 2018)
Kaynak: Küresel İnovasyon Endeksi Verileri


Son Paylaşımlar
Arşiv
Bizi Takip Edin
  • ReDis Innovation