"2030'a Doğru Sağlık" raporu yayımlandı

ReDis Innovation kurucusu Selin Arslanhan Memiş tarafından hazırlanan TTGV ideaport "2030'a Doğru Sağlık" raporu yayımlandı. Raporun tamamına şuradan ulaşılabilir: https://ttgv.org.tr/content/docs/RAPOR-4.pdf

"1. Yeni teknolojilerin etkisiyle sağlık ekosisteminde dönüşüm hızlanmıştır. Teknolojilerin etkisinin yanı sıra, sağlık ekosistemindeki sürdürülebilirlik sorunlarının artışı ile birlikte yenilikçi, maliyet etkin ve hasta merkezli çözüm arayışları gündemdedir. Küresel teknoloji öngörüleri, sağlık sektörünün teknolojilerden etkilenme düzeyinin henüz başlangıç seviyesinde olduğunu, bu etkinin giderek hızlanacağını ve 2030’lu yıllarda en üst seviyelere ulaşacağına işaret etmektedir. Yapay zeka, sensörler, robotik, genomik sağlık sisteminin neredeyse normal bir parçası haline gelmektedir. İlaçlar nanoteknoloji ve dijital araçlar ile birlikte tasarlanmakta, 3 boyutlu yazıcılar implant üretiminde kullanılmakta, kişiselleştirilmiş tıp uygulamaları yaygınlaşmakta ve sağlık hizmetleri giderek hasta merkezli hale gelerek kişiselleşmektedir.


2. Bununla birlikte, yeni teknolojiler bir yandan, regülasyonların son derece güçlü olduğu sağlık sektöründe önceden alışılmamış yenilik gerektiren alanları beraberinde getirmektedir. Sağlık, sosyoekonomik gelişmenin ana belirleyicilerindendir. Ekosistemdeki dönüşümle birlikte ortaya çıkan yeni düzenleme ihtiyaçları ve ortam koşulları gelecek için hazırlık yapmayı gerektirmektedir. Fırsatları ve riskleri önceden veriye dayalı yaklaşımlarla tahmin etmek ve senaryolaştırmak, şirketler, kamu kurumları gibi ekosistemin tüm aktörleri için son derece önemlidir. Temel itici güçleri, eğilimleri, teknolojileri analiz ederek potansiyel gelecek yollarını görmek ve bunlara yönelik strateji geliştirmek, hazırlık yapmak ve kapasite oluşturmak rekabet gücünü koruyabilmek için kritiktir.


3. Bu rapor, 2030’da sağlık ekosistemine ilişkin öngörü oluşturmak üzere bir akıllı tahmin yaklaşımı ve araç seti sunmayı amaçlamaktadır. Dünyada ve Türkiye’de sağlık ekosistemindeki mevcut durumu değerlendirmek ve eğilimleri analiz etmek, bunlar ışığında sağlıkta gelecek senaryolarını tartışmak ve 2030’da Türkiye sağlık ekosistemi için temel bir hazırlık çerçevesi ortaya koymak, çalışmanın amaçları arasındadır. Bu çerçevede çalışma kapsamında, dört aşamadan oluşan bir yöntem izlenmiştir. Birinci aşamada üçlü bir araç seti tanımlanmıştır. Bu araç setlerinden ilki, küresel ve ulusal eğilimlerin analizidir. Demografik değişimden finansal sürdürülebilirliğe kadar farklı bileşenlerden oluşan eğilimlerin analizi ile öne çıkan durumlar, sağlık ekosisteminin geleceğini tartışmak için yönlendirici olacaktır. Küresel ve ulusal eğilimlerin analizi altında 8 farklı konu analiz edilmiş ve ve her alt bölümde ilgili başlıktaki küresel durum değerlendirilmiş, daha sonra karşılaştırmalı olarak aynı başlıkla ilgili Türkiye’deki eğilimlere yer verilmiştir.


4. Araç setlerinden ikincisinde, sektörel değer zincirleri ele alınmaktadır. Sağlık ekosistemini oluşturan üç farklı sektörün değer zincirinde 2030 yılına doğru giderken öne çıkan eğilimlere yer verilmektedir. İlaç, tıbbi cihaz ve sağlık hizmetleri sektörlerinde, değer zincirinde son dönem dinamikleri, değişim eğilimleri ve ilgili projeksiyonlar değerlendirilmektedir. Çalışma kapsamında yer alan üçüncü araç seti ise, teknolojilerin analizidir. Bu kısımda, sağlık ekosisteminde gelecek öngörülerini ortaya koyarken, değerlendirdiğimiz ve 8 başlık altında topladığımız teknolojiler analiz edilmektedir. Her bir teknolojinin mevcut kullanım alanlarına ve etkisine ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra, bu teknolojilerin sağlık sektörlerinin değer zincirinde nereye daha yoğun etki ettiği ve önümüzdeki dönemde etki edeceği, yapılan analiz ve derlemeler sonucunda ortaya konmaktadır. Ayrıca, incelenen her bir teknoloji için patent analizleri ve bilimsel yayın analizleri sunulmaktadır.


5. Araç setlerini kullanarak, 2030 senaryolarına girdi sağlayacak analiz ve değerlendirmeleri yapmak amaçlanmıştır. Bu araç seti analizlerine çalışma süresince farklı paydaşların katılımı ile gerçekleştirilen Odak Grup Toplantıları da katkı sağlamıştır. Araç setlerinin çıktıları kullanılarak 2030’da sağlık ekosistemini tartışmak için üç farklı senaryo tanımlanmıştır. Sağlık ekosisteminin geleceğini şekillendiren teknolojilerin etkileri, 2030 sağlık senaryoları kapsamında ortaya konmaktadır. Senaryoları takiben, Türkiye için 2030’a doğru sağlık ekosistemine yönelik gereken temel hazırlıklara işaret eden bir yol haritası çerçevesi oluşturulmuştur."


Son Paylaşımlar
Arşiv
Bizi Takip Edin
  • ReDis Innovation