ReDis Innovation
#rediscover 
İnovasyonu birlikte yeniden keşfediyoruz
İnovasyon ekosisteminin farklı bileşenlerini, ürettiği içerik ve yürüttüğü programlarla bir araya getiren & ekosistemdeki farklı aktörlere dönüşüm için strateji ve yol haritası desteği veren bir inovasyon arayüzü
 

Ekosistemin farklı bileşenlerini oluşturan politika yapıcılar, kamu kurumları, şirketler, yatırımcılar, startuplar ve sivil toplum örgütleri arasında bağlantı kuruyoruz. Bu bağlantıları ürettiğimiz bilgi ve içerik üzerine inşa ediyoruz. Tasarladığımız programlarla, bağlantıları operasyonel hale getiriyor ve uygulamaya dokunan işbirliği projeleri ile sonuçlandırıyoruz.

Ekosistemdeki aktörlerin dönüşmesi ve ekosistemin etkinleşmesi için startuplar, KOBİ'ler, büyük şirketler, araştırma merkezleri, teknoparklar gibi farklı aktörlere strateji, yol haritası, iş geliştirme, ticarileştirme ve küreselleşme desteği veriyoruz.

 

Aynı zamanda kamu politikalarının tasarımına, ürettiğimiz bilgi ve uygulamaya koyduğumuz bu örnek modeller ile katkı veriyoruz. Küresel, bölgesel ve ulusal eğilimleri sürekli olarak analiz ediyoruz ve güncel değerlendirme çıktılarımızı yeni program tasarımlarımıza yansıtıyoruz. 

Bu vizyonla, zincirin farklı aşamaları arasındaki boşlukları doldurarak ve farklı bileşenler arasında bağlantı kurarak inovasyon ekosisteminin etkinleşmesine katkı vermeyi amaçlıyoruz.

 

Ürettiğimiz bilgiyle ekosistemde tamamlayıcı bir arayüz rolü üstleniyoruz. Farklı aktörlerin birlikte daha hızlı büyümesini, dönüşmesini ve değer yaratmasını tetiklemek için hızlandırıcı projeleri hayata geçiriyoruz.  

  • İnovasyon stratejisi ve yol haritası çalışmaları

  • Startuplar, KOBİ'ler ve büyük şirketler için ticarileştirme, iş geliştirme ve kamu ile ilişkiler için danışmanlık programları

  • Kurumsal şirket-startup işbirliği programları

  • Teknoloji eğilimlerini izleme ve değerlendirme programları

  • Kamu kurumu-startup işbirliği programları

  • Kamu kurumu-şirket işbirliği programları

  • Küresel inkübasyon merkezleri ve fonlar ile işbirliği programları

  • Kamu politikası çalışmaları

  • Üniversite-sanayi işbirliği projeleri ve ticarileştirme çalışmaları

Haberler

Blog Yazıları

  • https://twitter.com/ReDisInnovation
 
 

Bize e-posta gönderebilir veya form üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

[email protected]

Mesajınızı aldık. Teşekkür ederiz.